Your address will show here +12 34 56 78
SPÅRA VIRKE
Maximera förädlingsvärdet på skogen!
Förr bestämdes "slutprodukten" för en stock redan innan avverkningen påbörjades. Vissa träd skadade man så att man skulle kunna utvinna en ännu mer väderbeständig slutprodukt,  t.ex. takspån. När virket avverkades blev det såklart märkt så man visste vilken stock som skulle användas till vad. 
Idag kan vi på Logscom snabbt sätta upp olika typer av spårbarhetssystem för att följa virket från stubbe till sågverksröntgen. Målen brukar oftast vara att hitta parametrar, fler än gran och tall, som påverkar virkets olika egenskaper. 

Kontakta oss

Ring Martin eller Christoffer för mer information, 0941-10041 eller dra iväg ett mail nedan: